This is the place I store all of my favorite web pages those will help me someday.

Tuesday, April 8, 2008

29th Blog! Use Hiren boot to reset password Windows XP

Trước khi bắt tay vào thực hiện, có lẽ chúng ta cũng nên biết đôi điều về nơi lưu trữ password.

Tất cả thông tin về password của các account đăng nhập đều được hệ điều hành quản lý và lưu trữ tại một nơi nằm sâu trong hệ thống có tên là SAM hoặc _SAM, với đường dẫn là C:\Windows\System hoặc C:\Windows\System32\Config\.

Tùy theo hệ điều hành mà có các kiểu đặt tên khác nhau và được đặt ở chế độ ẩn đặc biệt. Tất cả các thông tin trong tập tin SAM hoặc _SAM đều được mã hóa bằng các thuật toán phức tạp và tối ưu, mỗi lần được đăng nhập thì thuật toán mã hóa lại đổi khác. Chính vì vậy mặc dù chúng ta có thể xem được nội dung của file SAM hay _SAM nhưng chúng ta không thể nào giải mã được những thông tin bên trong nó.

Giả sử tôi quên mất mật khẩu Administrator, vậy bây giờ tôi sẽ reset lại mật khẩu này bằng chương trình Active Password Changer 2.1 (Windows 2K/XP) theo các bước sau đây:

1. Bạn phải có một đĩa Hirent’s BootCD phiên bản từ 7.3 trở nên. Bạn cho đĩa CD vào và chọn chế độ khởi động ưu tiên bằng CD-ROM.

2. Từ menu của màn hình boot đầu tiên, bạn chọn Next (bằng cách di chuyển phím mũi tên), sau đó nhấn Enter để đến màn hình boot tiếp theo. Từ màn hình boot thứ hai này, bạn chọn 4 hoặc di chuyển đến menu Password Tools.

3. Bạn chọn 1 hoặc di chuyển thanh sáng đến menu Active Password Changer 2.1 (NT/2K/XP/2003), nhấn Enter.

4. Bạn đợi một lúc cho chương trình giải nén các gói dữ liệu lên RAM. Sau khi giải nén xong, chương trình sẽ có ba lựa chọn:

- Choose Local Drive: lựa chọn ổ đĩa.

- Search for MS SAM Database(s) on all hardisk and Local Drives: nếu bạn chọn phần này, chương trình sẽ tự tìm file SAM trong máy tính của bạn.

- Exit: thoát.

5. Chương trình sẽ tự tìm trong đĩa cứng của bạn có bao nhiêu phân vùng (partition), sau đó hiển thị ra và đánh số thứ tự từ 0. Bạn lựa chọn phân vùng chứa hệ điều hành, sau đó nhấn Enter để tiếp tục. Chương trình sẽ tự tìm file SAM trên phân vùng mà bạn lựa chọn .

6. Sau khi bạn nhấn Enter, chương trình sẽ tìm kiếm trong máy tính của bạn có bao nhiêu account, sau đó sẽ hiển thị danh sách các account để bạn lựa chọn account nào bạn muốn reset password.

7. Sau khi lựa chọn account muốn reset, chương trình sẽ hỏi bạn Would you like to reset this user’s password? Nếu bạn muốn reset password tài khoản bạn chọn thì bạn nhấn Y, ngược lại thì bạn nhấn N.

Sau khi bạn nhấn Enter chương trình sẽ có thông báo: Password has been succesfully reset (press any key...). Bạn nhấn phím bất kỳ, chương trình sẽ quay trở lại menu danh sách các account để bạn có thể thể lựa chọn tiếp các tài khoản nào muốn reset password nữa. Nếu không muốn reset nữa, bạn nhấn phím Esc để thoát ra. Sau đó khởi động lại máy tính là bạn có thể vào ngay tài khoản Administrator mà hệ thống không hề hỏi bạn password

No comments:

Search on my blog

Google

Tracking Analytics

Ok let's advert in Google... it's serious money.

Advert in Chodientu.vn